Voor onze kleuters voorzien wij 16 plaatsen per leeftijdsgroep. 

Voor onze lagere school zijn er 18 plaatsen per leerjaar.