Leerlingenraad

In onze school start de leerlingenraad vanuit de 3e graad. Zij zetten activiteiten op poten en onderzoeken welke noden er liggen bij onze leerlingen. Via onze ideeënbus kunnen alle leerlingen hun ideeën of voorstellen, hun verdrietjes of toffe ervaringen kwijt. Via deze raad houden we de vinger aan de pols over wat er leeft bij onze leerlingen en samen met de leerlingenraad bedenken we zoveel mogelijk haalbare oplossingen. Deze oplossingen kunnen zeer divers zijn… Dit kan uitmonden in een te realiseren thema of project, een uitstap of een realisatie i.s.m. met ouderwerkgroep.