Visie basisschool GO! 3D

GO! Basisschool 3D staat voor : denken, doen en doorgroeien. Deze 3 aspecten zijn steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen deze 3 luiken streven we de doelen van het Gemeenschapsonderwijs na.


DENKEN - IK WEET

Door het creëren van een veilige omgeving komen onze leerlingen vol zelfvertrouwen tot leren. De leerlingen nemen initiatief en zijn betrokken in hun eigen leerproces en dat van anderen. Door leerlingen te betrekken bij het organiseren van (leer)activiteiten verhogen we de kansen op succes bij het leerproces en dit wordt tijdens ouder-kindcontacten met alle betrokken partijen besproken. Dit alles met het oog op een groeiend zelfvertrouwen en ondernemingszin van elk kind. Aan de hand van een puntenrapport wordt de kennis van onze leerlingen in kaart gebracht.


DOEN - IK KAN

We stimuleren een onderzoekende en experimentele leeromgeving voor onze leerlingen. Dit doen we door onder andere in te spelen op de interesses, talenten en leefomgeving van de leerlingen. We zetten in op projectwerking en klasdoorbrekende activiteiten. Aan de hand van brevetten worden de vaardigheden van onze leerlingen geëvalueerd. We willen graag coöperatief werken door van elkaar te leren en met elkaar samen te werken door elkaars talenten te ontdekken en te benutten. We gebruiken zelfevaluatie om inzicht te krijgen in het eigen kunnen.


DOORGROEIEN - IK GROEI

Denken en doen wordt doorgroeien. Van de eerste kleuterklas tot het 6de leerjaar worden de persoonlijke behoeften, het groei- en leerproces van elk kind opgevolgd via hun persoonlijk portfolio. Hierin kunnen ze zichzelf evalueren en worden hun talenten tentoongesteld. Met onze brede aanpak, waarbij we tegemoet komen aan de persoonlijke behoeften van elk kind, laten we leerlingen ontwikkelen tot (zelf)verantwoordelijke personen die over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om mee te kunnen bewegen in onze samenleving. Dit stralen we uit in onze rapportage.


Tot slot, onze mindset die we graag doorleven :

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”

-Astrid Lindgren-