Samenwerking Beukenhof

We brengen jong en oud samen. Onze groepen gaan regelmatig op bezoek bij de bewoners van Beukenhof, een WZC in de Heidestatiestraat. Onze kleuters turnen er samen met de bewoners of genieten samen van een ‘spannende’ poppenkast gebracht door de kleuterjuffen. Onze leerlingen spelen samen gezelschapsspellen, leren de bewoners de moderne technologie kennen, maken een babbeltje met ‘hun’ bewoner of in kleine groepjes durven we het aan om een wandelingetje te maken. Ook op deze manier ervaren onze kinderen wat het is om een stukje burgerschap op te nemen.

Samenwerking Beukenhof