Team

Directie


Sabine Milbou

Sabine Milbou

directeur basisschool

Administratie


Inne Lauwers

Inne Lauwers

secretariaatsmedewerker basisonderwijs

Tamara Looijestijn

secretariaatsmedewerker basisonderwijs (deeltijds)

Leerkrachten


Juf Veerle Vermeiren

Juf Veerle Vermeiren

klasjuf kleuters

Juf Sarah Reynen

Juf Sarah Reynen

klasjuf kleuters

Juf Brigitte Donkers

zorgjuf kleuters

Juf Paulien Lambrechts

Juf Paulien Lambrechts

klasjuf 1LD

Juf Eva Wijnants

Juf Eva Wijnants

Klasjuf 2 LD

Juf Lieve Saman

Juf Lieve Saman

klasjuf 3LD - 4LD

Meester Arik Van looveren

Meester Arik Van looveren

klasmeester 5LD - 6LD

Juf Vicky Vissers

leerkracht burgerschap en maatschappij + Frans

Bijzondere leerkrachten


Juf Sanne Wubben

Juf Sanne Wubben

zorgcoördinator

Juf

leerkracht N.C. Zedenleer

Juf Naïma Rakhimi

Juf Naïma Rakhimi

leerkracht Islamitische godsdienst

Juf Eline Moens

Juf Eline Moens

leerkracht Katholieke godsdienst

Meester Alard Vermeiren

Meester Alard Vermeiren

leerkracht lichamelijke opvoeding

CLB medewerkers


Elke Vorsselmans

CLB medewerker

Onderhoudspersoneel


Sandra Van de Vloet

Sandra Van de Vloet

hygiënisch verantwoordelijke

Jozef Andries

Jozef Andries

verantwoordelijke infrastructuur

Voor- en naschoolse opvang


Carola Luyckx

voor- en naschoolse opvang

Vrijwillige medewerkers


An De Moor

An De Moor

ondersteuning kleuters