Onze projecten

2 tot 3 maal per jaar trachten we met de hele school éénzelfde thema uit te werken. In de praktijk kan het zijn dat dit wordt uitgewerkt ieder op zijn groepsniveau maar evenzeer zijn er reeds projecten gerealiseerd waarbij de klassen gemengd worden. Hierbij is het nemen van verantwoordelijkheden, het kunnen ‘samen’werken met klein en groot een zeer belangrijke vaardigheid. We ervaren dat onze kinderen heel trots zijn op de realisaties van deze projecten.

Projecten schooljaar 2019 - 2020

Project geluksvogels
Project de 4 oerelementen (water, aarde, vuur en lucht)
Hartverwarmend
Winterfeest
Carnavalsproject
Techniekproject dozen (1e graad)

Projecten schooljaar 2020 - 2021

Halloweenproject: 19/10/20 - 23/10/21
Kunstproject: 12/11/20 - 19/11/20
Kunstveiling: 17/11/20
Carnavalsproject: 8/02/21 - 12/02/21
Bloemenruilbeurs: 26/02/21

onze projectenonze projecten