Schoolafspraken met de kinderen

In de klas

Via de kring stellen de kinderen zelf hun klasafspraken op. Centraal staat de verbondenheid met onszelf, de ander, de materialen en de gebeurtenissen op de speelplaats. De regels die hiervoor nodig zijn om het schoolleven aangenaam te laten verlopen voor elkeen, worden samen de leerlingen bij het begin van het schooljaar uitgeschreven. Elk jaar gelden er dus andere regels binnen de klas naargelang van wat de groep zelf wenst of nodig acht aan regels. Uiteraard heeft de leerkracht hier ook haar/zijn zegje in.

Klas- en schoolraad

Vanuit de leerkrachten / directie kunnen eventueel bijkomende regels worden opgesteld die op dat moment nodig zijn.

De school

 We hebben drie algemene regels die gelden op onze school:

  • We spreken iedereen respectvol aan met de voornaam.
  • We doen niemand pijn door woorden of daden.
  • We behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.

Mocht er sprake zijn van pesten, hanteren we bij bovenstaande regels de ‘no blame approach’ en helpen de betrokken kinderen mee zoeken naar oplossingen. U kan steeds vragen naar ons pestactieplan en pestprotocol. 

We werken volgen het 4-lademodel waarbij de leerlingen duidelijk zicht hebben op welke gedragingen we niet wensen en welke gevolgen hieraan verbonden zijn. Ook hier kan u steeds naar vragen.