Kosten

  • Max. factuur kleuters: € 55 voor dit schooljaar
  • Max. factuur lagere school: € 105 voor dit schooljaar
  • Bijdrage middagtoezicht: € 0,50 / middag
  • Bedrag melk en / of theekaart: € 10 (voor 40 drankjes)
  • Bedrag schoolfruit: € 9 (gedurende 30 weken / 1 stuk fruit op vrijdag)
  • Voor- en naschoolse opvang FERM: zie huishoudelijk reglement --> https://www.de4sprong-3d.be/de4sprong/school/voorennabewaking
  • T shirt: € 8 (niet verplicht)
  • Meerdaagse uitstappen (om de 2 jaar): gedurende de volledige lagere schoolperiode: € 520 (zeer wenselijk, niet verplicht)
  • Gebruik badmuts: € 1 / per schooljaar (verplicht, indien uw kind deelneemt aan de zwemlessen)

Wat je kind op school verbruikt aan extra's zoals dranken, uitstappen, zwemmen,... wordt steeds gefactureerd . De facturen worden tweemaandelijks overhandigd via uw kind. Wij vragen u te betalen via overschrijving.

Pedagogische uitstappen, zwemmen en extra benodigdheden voor het behalen van de leerstofdoelen, zitten verrekend in de maximumfactuur. Deze verplichte bijdrage wordt opgedeeld in vijf gelijke delen en  mee opgenomen in uw tweemaandelijkse factuur.