Kosten

 •  Verplichte bijdrage max. factuur kleuters: € 45 / schooljaar
 • Verplichte bijdrage max. factuur lagere school: €90 /schooljaar
 • Bijdrage middagtoezicht voltijds: € 14 per 2 maanden 
 • Bijdrage middagtoezicht deeltijds: € 7 per 2 maanden 
 • Bedrag melkkaart: € 10 (voor 40 flesjes)
 • Bedrag schoolfruit: € 9 (gedurende 30 weken / 1 stuk fruit op vrijdag)
 • Voor en naschoolse opvang: € 0.96 per begonnen half uur
 • Voor en naschoolse opvang kortingstarief: € 0.72 per begonnen half uur (wanneer 2 kinderen van zelfde familie gelijktijdig aanwezig zijn in bewaking)
 • T shirt: € 8  (niet verplicht)
 • Meerdaagse uitstappen ( om de twee jaar ): voor de tweede en derde graad  :€ 435 ( voor de ganse lagere school periode )
 • Gebruik badmuts :€ 1/per schooljaar ( verplicht, indien uw kind deelneemt aan de zwemlessen)

Wat je kind op school verbruikt aan extra's zoals dranken, middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang,.... wordt tweemaandelijks gefactureerd . De facturen worden tweemaandelijks verstuurd naar het opgegeven mailadres. bij inschrijving. Wij vragen u te betalen via overschrijving. 

Pedagogische uitstappen, zwemmen en extra benodigdheden voor het behalen van de leerstofdoelen, zitten verrekend in de maximumfactuur. Deze verplichte bijdrage wordt opgedeeld in vijf gelijke delen en  mee opgenomen in uw tweemaandelijkse factuur.