Gezondheidsbeleid

Wij willen de kinderen gezonde eet- en leefgewoontes bijbrengen. Daarom vragen we een gezond lunchpakket te voorzien. Denk aan extra groenten, fruit,... Een perfecte afbakening van wat wij onder gezond verstand verstaan is natuurlijk niet nodig, dus wij rekenen hier op het gezond verstand van de ouders.

In het geval wij toch bezwaar maken met wat een kind meebrengt, zal het volgende gebeuren:

  • er wordt een briefje in de brooddoos gestoken
  • indien het probleem zich herhaalt, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de zorgcoördinator/ directie.


Verjaardagen zijn ook op school een feest. Je kind staat die dag meermaals in het middelpunt van de belangstelling. In de kleuterschool maken ze die dag samen popcorn en eten deze gezellig samen op. In de lagere school wordt maandelijks de jarigen van die maand extra in de verf gezet. Zij mogen dan kiezen wat ze graag willen doen. Dit kan een traktatie maken zijn of een specifieke activiteit doen. De leerkrachten voorzien hiervoor het nodige. Jullie hoeven dus zelf geen traktatie te voorzien.


Elke voormiddag eten we enkel fruit als tussendoortje. Voor het stuk fruit op vrijdag kan u jaarlijks of bij inschrijving intekenen voor 9 euro.


Gewicht en inhoud van de boekentas

Kijk er op toe dat enkel wat echt nodig is mee in de boekentas gaat.  We kunnen vragen om beurtelings een doos papieren zakdoekjes mee naar school te geven. 
Tracht ook te vermijden dat de boekentas een vieze boel wordt (overrijp fruit, slecht sluitende doosjes,...)


Bewegingstussendoortjes

Deze zijn standaard voorzien in het lessenpakket voor onze leerlingen. Elke dag lopen de kinderen van de lagere school naar een doel dat gepromoot wordt door SVS (sport op school). De kleuters die wensen, mogen enkele ronden meelopen. 


Sport

Onze school zoekt bewust naar een goede balans tussen lichaam en geest. Hierdoor kiezen we om deel te nemen aan SVS sportdagen in de omgeving, sportactiviteiten aangeboden door de gemeente en richt de sportgangmaker van de school jaarlijks 1 sportdag in per klas. Dit maakt dat elke klas streeft naar 3 sportdagen per schooljaar buiten de gewone turn- en/of zwemlessen. 


Turnlessen op school

We vinden  het als school heel belangrijk om ook de lichamelijke ontwikkeling goed te kunnen ondersteunen. Daarom vragen we het volgende: De kleuters dienen over turnpantoffels te beschikken.
Naamteken elke pantoffel en geef ze mee in een apart zakje. Dit zakje blijft op school. Op bewegings- en zwemdagen vragen wij om gemakkelijke kledij aan te trekken. 
De leerlingen van de lagere school  stoppen in een turnzak: pantoffels met een witte zool en sportschoenen, zwart broekje of short, witte t-shirt. We bieden de mogelijkheid om een turn t-shirt van de school aan te schaffen voor 8 euro. 
We hebben een aparte regeling voor de zwemlessen.

  • wie nog geen brevet behaald heeft, wordt verplicht deel te nemen aan deze lessen. 
  • de 4-5 jarige kleuters krijgen standaard 5 beurten watergewenning.
  • de 3e graad krijgt 3 beurten reddend zwemmen. 
Wij zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Kalmthout. Hiervoor voorzie je een zwembroek of badpak, handdoek en kam of borstel.  De badmuts is door de school aangekocht en hiervoor wordt een forfaitaire huurprijs gevraagd van 1 euro per schooljaar (wassen en slijtage).


Een netelig probleem

Na elke vakantie wordt je kind nagekeken door de klasleerkracht. Indien er luizen geconstateerd worden in de klas of bij je kind, krijg je de melding met een gepaste brief waar duidelijk de verwachtingen gemeld staan. Na 2 weken zal de zorgcoördinator opnieuw controleren. We trachten op onze school, zo goed als kan, luizenvrij te houden. 
Wat gedaan, indien je kind geplaagd wordt door luizen?
Schaam je zeker niet: zelfs de meest hygiënische hoofdjes worden geplaagd. 
BELANGRIJK:
Reageer snel: waarschuw onmiddellijk de school. 
Vraag aan je huisarts of apotheker een afdoend middel en behandel dadelijk. 
Behandel alle gezinsleden en ververs beddengoed en kleding: ook daar kunnen neten schuilen. 
Stop de behandeling niet te vroeg en stuur je kind pas naar school als het volledig luizenvrij is. Blijf steeds waakzaam


Wij zijn een volledige rookvrije school! Binnen de schoolpoorten geldt een strikt rookverbod. Als "gezonde school" willen we een voorbeeld zijn. 


Ouders, wij rekenen ook op U!