Lesuren

  • Van 8u45 tot 12u20 (alle weekdagen)
  • Van 13u20 tot 15u15 (op ma - di - do - vrij)

Ochtend

De kinderen worden tussen 8u30 en 8u45 op school verwacht. Ze begeven zich onmiddellijk naar de speelplaats. Bij het belsignaal gaan de kinderen rustig in de rij staan. 
Leerlingen die voor 8u30 aankomen op school, melden zich aan bij de voorbewaking. 

Middag

De kleuters die naar huis gaan, worden na de bel afgehaald in het kleuterblok. 
De lagere school kinderen die thuis gaan eten, worden om 12u20 aan de schoolpoort door de ouders opgevangen. Indien in het agenda vermeld, mogen ze alleen naar huis. De thuiseters worden ten vroegste om 13u10 terug verwacht. 

Namiddag

Ouders wachten aan de schoolpoort tot het belsignaal klinkt (15u15, op woensdag 12u20).
Eerst vertrekt de fietsrij en de kinderen zelfstandig naar huis mogen. Daarna komen de ouders de schoolpoort binnen en kunnen zij hun kind afhalen op de speelplaats.
Indien je kind om 15u30 (woensdag 12u30) niet werd afgehaald, wordt hij/zij toevertrouwd aan de nabewaking.