Freinettechnieken

De praatronde/kringgesprekken

Tijdens de praatrondes wordt er besproken wat er leeft bij een kind. Een kind kan hier een verhaal vertellen over zijn/haar vrije tijd.

Maar wat een Freinetleerkracht meer interesseert is wat hij met die verhalen kan leren. Zo luistert de leerkracht aandachtig en gaat op zoek naar manieren om datgene wat de persoon vertelt verder in de klas te betrekken.

Dit kan gebeuren op verschillende manieren. Zo kan er verder gewerkt worden rond rekenen, taal, projecten, milieu, verkeer...

Ook worden er op geregelde tijdstippen een klassenraad gehouden. Hier wordt er gepeild naar de bevindingen van de leerlingen op klas- en schoolniveau. 

Planning

Het dagschema in een Freinetklas is strikt maar toch los. De kinderen plannen hun taken over de hele week tijdens de werktijd. 

Tijdens deze werktijd worden er (door de leerkracht) kleine lesjes gegeven, wordt er gewerkt aan vrije teksten, worden er taken gemaakt, worden presentaties voorbereidt, wordt er aan een project gewerkt...

De kinderen beslissen zelf aan wat ze op welk moment van de dag werken. Ieder kind kan tijdens deze werktijd werken aan iets anders.

Maar alles loopt volgens een strikte planning.

Vrije tekst en tekstbespreking

Kinderen kunnen dingen die ze meemaken ook opschrijven. Of ze kunnen een verhaal neerschrijven, of ze kunnen iets anders schrijven.

De leerkracht geeft hier geen impulsen voor, al kan het wel stimulerend werken voor sommige leerlingen om verschillende tekstsoorten op te hangen in de klas.

Als kinderen een tekst geschreven hebben, komt deze aan de leesmuur te hangen. Hier kunnen andere kinderen deze lezen en commentaar geven. Deze commentaar gaat over de inhoud en niet over de spelling. 

Nadien wordt deze tekst tijdens de tekstbespreking in de klas besproken. Zo leren kinderen levensecht verschillende tekstsoorten kennen. Ze leren ook vlotter teksten schrijven.

De klaskrant & druktechnieken

De klaskrant heeft twee doelen. Enerzijds is het de correspondentie met de andere klassen en de ouders.

Ten tweede is het ook een eindproduct waar met de hele klas aan gewerkt is. In de klaskrant komen verschillende dingen die doorheen de week in de klas gebeurd zijn. Fragmenten uit het rondeboek, ingescande werkstukken, weetjes...

Er worden verschillende druktechnieken gebruikt. Deze zorgen ervoor dat ook hier kinderen leren samenwerken

Andere druktechnieken (lino, zeefdruk...) worden wel nog gebruik ter versiering van vrije teksten en projectwerken.


Een kijkje binnen een project

Tijdens ons kunstproject kwam de papa van Joe ons leren hoe je emoties kan tonen in foto's, welke perspectieven er zijn en hoe je een 'mooie' foto maakt. Hij maakte zelf ook enkele leuke foto's van de klas.

freinettechnieken
freinettechnieken
freinettechnieken
freinettechnieken
freinettechnieken