Team

Directeur


Sabine Milbou

Sabine Milbou

directeur basisschool

Administratie


Inne Lauwers

Inne Lauwers

secretariaatsmedewerker basisonderwijs

Erna Verheyen

Erna Verheyen

secretariaatsmedewerker basisonderwijs ( deeltijds)

Leerkrachten


Juf Eef De Sadelaer

klasjuf de avontuurlijke artiesten

Juf Twiggy Moonen

klasjuf de avontuurlijke artiesten

Juf Tinne Konings

Juf Tinne Konings

klasjuf de originele onderzoekers

Juf Eva Wijnants

ondersteuning de originele onderzoekers

Meester Steve Van Mechelen

Meester Steve Van Mechelen

klasmeester de unieke uitvinders

Juf Eva Wijnants

ondersteuning de unieke uitvinders

Juf An Cornillie

klasjuf de pientere professors

Juf Vicky Vissers

leerkracht Burgerschap en Maatschappij + Frans

Bijzondere leerkrachten


Juf Sanne Wubben

zorgcoördinator

Juf Bieke

leerkracht N.C. Zedenleer

Juf Naïma Rakhimi

Juf Naïma Rakhimi

leerkracht Islamitische godsdienst

Juf Karen Clinckers

Juf Karen Clinckers

leerkracht Katholieke godsdienst

Juf Eva Wijnants

leerkracht lichamelijke opvoeding

CLB medewerkers


Elke Vorsselmans

CLB medewerker

Onderhoudspersoneel


Bernadette Klückers

Bernadette Klückers

hygiënisch verantwoordelijke

Jozef Andries

Jozef Andries

verantwoordelijke infrastructuur

Voor- en naschoolse opvang


Vrijwillige medewerkers


Suzanne Matthijs

Suzanne Matthijs

ondersteuning secretariaat