Team

Directeur


Sabine Milbou

Sabine Milbou

directeur basisschool

Administratie


Inne Lauwers

Inne Lauwers

secretariaatsmedewerker basisonderwijs

Tamara Looijestijn

secretariaatsmedewerker basisonderwijs

Leerkrachten


Juf Eef De Sadelaer

klasjuf de avontuurlijke artiesten

Juf Twiggy Moonen

klasjuf de avontuurlijke artiesten

Juf Tinne Konings

Juf Tinne Konings

klasjuf de originele onderzoekers

Juf Caroline Van Landeghem

Juf Caroline Van Landeghem

klasjuf de originele onderzoekers

Meester Steve Van Mechelen

Meester Steve Van Mechelen

klasmeester de unieke uitvinders

Juf An Cornillie

Juf An Cornillie

klasjuf de pientere professors

Bijzondere leerkrachten


Juf Sanne Wubben

zorgcoördinator

Juf Naïma Rakhimi

Juf Naïma Rakhimi

leerkracht Islamitische godsdienst

Juf Eline Moens

Juf Eline Moens

leerkracht Katholieke godsdienst

meester Alard Vermeiren

meester Alard Vermeiren

leerkracht lichamelijke opvoeding

Juf Eva Wijnants

Juf Eva Wijnants

leerkracht burgerschap en maatschappij + Frans

Externe partners


Elke Vorsselmans

CLB medewerker

Onderhoudspersoneel


Bernadette Klückers

Bernadette Klückers

hygiënisch verantwoordelijke

Jozef Andries

Jozef Andries

verantwoordelijke infrastructuur

Voor- en naschoolse opvang


Cindy Van Meir

voor - en naschoolse opvang