Voor onze kleuters voorzien we 16 plekjes per leeftijdsgroep. 

Voor onze lagere school voorzien wij 18 plaatsen per leerjaar.