Talent

Elke leerling heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Af en toe geven ze zelfs aan dat ze nergens goed in zijn. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat √®lk talent of kwaliteit even belangrijk is.


Aandacht voor talentontwikkeling is belangrijk omdat het een investering is, in de toekomst. 
Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen. Het gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief. 
Het kind krijgt zo meer kansen om zich te ontplooien .